ΤΕΙ Πειραιά / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. | ΤΕΙ Πειραιά |
kleantis link | subglobal1 link | subglobal1link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Εργαστήρια: Σ.Α.Ε. & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

Προτεινόμενες εργασίες για το τρέχον εξάμηνο
στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος
των Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

Κλασικός έλεγχος

 1. Κατασκευή PI για τον έλεγχο ταχύτητας και θεωρητική ανάλυση άσκησης.
 2. Κατασκευή PID για τον έλεγχο θερμοκρασίας και θεωρητική ανάλυση άσκησης.
 3. Κίνηση αυτοκινούμενου οχήματος με καθοδήγηση από ηλεκτρονική πυξίδα.
 4. Ανάπτυξη ψηφιακού PID με χρήση μικροελεγκτή της οικογένειας AVR.
 5. ΧρήσηRF-Link για την τηλε-παρακολούθηση διεργασιών.
 6. Σχεδίαση και κατασκευή διάταξης για την παρακολούθηση του Ήλιου, φωτοβολταϊκού πάνελ.

PLC και εφαρμογές.

 1. Ανάπτυξη προγράμματος SCADA με την χρήση S7-300 και H/Y.
 2. Ανάπτυξη προγράμματος αυτοματισμού με την χρήση S7-200 και της οθόνης αφής.
 3. Αμφίδρομη επικοινωνία με χρήση GSM modem στον έλεγχο στροφών κινητήρα.
 4. Κατασκευή Interface και ανάπτυξη προγράμματος σε PLC για τον ψηφιακό έλεγχο θέσεως.

Εφαρμογές Robot.

 1. Ανάπτυξη προγράμματος λειτουργίας του ρομποτικού βραχίονα σε παραθυρικό περιβάλλον και με την χρήση χειριστηρίου κατευθύνσεων.
 2. Ανάπτυξη αυτοματισμού με χρήση διακοπτών προσέγγισης και του ρομποτικού βραχίονα, (σε παραθυρικό περιβάλλον).
 3. Επεξεργασία εικόνας και λειτουργία του ρομποτικού βραχίονα.

Ασαφής έλεγχος.

 1. Ανάπτυξη στο Fuzzy PLC και ψηφιακός έλεγχος.

Smart Buildings.

 1. Έξυπνα κτήρια περιγραφή πρωτοκόλλων, εξαρτημάτων, ανάπτυξη απλής εφαρμογής.

Εκπαίδευση.

 1. Ανάπτυξη προγράμματος για την αυτόματη εκτέλεση με Η/Υ της ασκήσεως έλεγχος θερμοκρασίας ρέοντος αερίου και θεωρητική ανάπτυξη.
 2. Αυτοματοποίηση εκπαιδευτικών ασκήσεων με χρήση της κάρτας NI-6008 (data acquisition).

 

About Us | Χάρτης της Ιστοσελίδας. | Επικοινωνία | ©2007 Εργαστήρια ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.