ΤΕΙ Πειραιά / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. | ΤΕΙ Πειραιά |
kleantis link | subglobal1 link | subglobal1link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Εργαστήρια: Σ.Α.Ε. & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

Οι ασκήσεις που πραγματοποιούνται το τρέχον εξάμηνο.


Έλεγχος ταχύτητας κινητήρα συνεχούς (DC) Χρήση ελεγκτή.

Α. Γενικά  (Επανάληψη από τα ΣΑΕ και τα Ηλεκτρονικά)
Ο έλεγχος της ηλεκτρικής κίνησης είναι ένα βασικό κεφάλαιο των ηλεκτρονικών και του αυτοματισμού. Σχετίζεται με διατάξεις ελέγχου & οδήγησης ηλεκτρικών κινητήρων (έλεγχος ταχύτητας, θέσης, ροπής), με σκοπό την συνεχή προσαρμογή της κινητήριας μηχανής στις απαιτήσεις του φορτίου.Στην άσκηση αυτή θα μελετήσουμε την χρονική απόκριση (πλήρη απόκριση) γραμμικών σταθερών συστημάτων. Με τον όρο Χρονική Απόκριση χαρακτηρίζουμε την συμπεριφορά της εξόδου του συστήματος σε συνάρτηση με τον χρόνο για μία δεδομένη είσοδο.................

Έλεγχος στάθμης υγρού.

 • Γενικά (Επανάληψη από τα ΣΑΕ)
  Σύντομη περιγραφή υδραυλικών στοιχείων. Στο σχήμα 1 φαίνεται μία δεξαμενή με επιφάνεια Α, η οποία τροφοδοτείται με παροχή qI (lt/min) από εξωτερικό σωλήνα. Στην βάση της δεξαμενής υπάρχει αποχετευτικός σωλήνας από τον οποίο έχουμε έξοδο του υγρού με ρυθμό qo (lt/min).............

Έλεγχος θερμοκρασίας ρέοντος αερίου. Συστήματα με νεκρό χρόνο. .

 • Έστω σύστημα κλιματισμού σχ.1. το οποίο θερμαίνει ή ψύχει ένα χώρο ανάλογα με τις ανάγκες και το οποίο χρησιμοποιεί σαν μέσω μεταφοράς της θερμότητας τον αέρα.
  Στο σύστημα αυτό το στοιχείο μέτρησης θερμοκρασίας βρίσκεται σε απόσταση S μέτρων από την αντλία θερμότητας η ταχύτητα του αέρα είναι U(m/sec), επομένως περνά ένας χρόνος T=S/U (sec) πριν μία μεταβολή στην θερμοκρασίας, της αντλία θερμότητας, ανιχνευθεί από το στοιχείο μέτρησης θερμοκρασίας. .................

Σύστημα ελέγχου θέσεως – παράλληλη βελτίωση.

 • Σε πολλές εφαρμογές είναι επιθυμητό να ελέγχεται η θέση συστημάτων που λαμβάνουν μέρος στην παραγωγική διαδικασία και όχι μόνο . Έτσι πρέπει να ελέγχεται με μεγάλη ακρίβεια η θέση ενός ρομποτικού βραχίονα που τοποθετεί ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε μία πλακέτα ή η θέση του κοπτικού εργαλείου μιας φρέζας, είτε η θέση μιας κεραίας ή μιας αυτόματης κάμερας κ.λ.π.. Η κίνηση όλων των προηγούμενων μπορεί να γίνεται είτε με υδραυλικά συστήματα είτε με ηλεκτρομηχανικά συστήματα δηλαδή ηλεκτρικούς κινητήρες και κατάλληλους μειωτήρες ή ακόμη με πνευματικά συστήματα...............

Έλεγχος Στάθμης Υγρού. Μελέτη του προγράμματος Βελτίωση. (διαδικτυακά)

 • Σύντομη περιγραφή υδραυλικών στοιχείων.
  Στο σχήμα 1 φαίνεται μία δεξαμενή με επιφάνεια Α, η οποία τροφοδοτείται με παροχή qI (lt/min)  από εξωτερικό σωλήνα. Στην βάση της δεξαμενής υπάρχει αποχετευτικός σωλήνας από τον οποίο έχουμε έξοδο του υγρού με ρυθμό  qo (lt/min) ..............

Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές Ι.

 • Στην άσκηση αυτή αναπτύσσετε πρόγραμμα προκειμένου να επιλυθεί το ακολουθιακό πρόβλημα της σελίδας 5-8 των σημειώσεων. Χρησιμοποιείται PLC της Siemens της οικογένειας S7-200 και ειδικότερα η CPU 214. Η ανάπτυξη του προγράμματος έγινε με το λογισμικό Step 7-Micro/WIN32 το οποίο είναι ένα ισχυρό εργαλείο προκειμένου να διαχειριστεί μια εφαρμογή. ...........

Έλεγχος Στάθμης υγρού με την χρήση Η/Υ.

 • Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών στην χρήση των Η/Υ στον αυτόματο έλεγχο και στην επιτήρηση συστημάτων. Επίσης οι σπουδαστές θα έχουν μία πρώτη επαφή με την χρήση και λειτουργία ψηφιακών ελεγκτών.
  Η άσκηση αποτελεί συνέχεια στην ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών, μέσα από τις οποίες οι σπουδαστές θα αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό των γνώσεων που πραγματεύεται τόσο το θεωρητικό όσο και το εργαστηριακό μάθημα. Η άσκηση αυτή αναπτύχθηκε στο εργαστήριο με χρήση αντίστοιχου αναπτύγματος με αυτό της άσκησης «Έλεγχος Στάθμης Υγρού». Χρησιμοποιήθηκε μία κάρτα απόκτησης δεδομένων*, NI USB-6008 της National Instrument τα χαρακτηριστικά της οποίας αναφέρονται στο παράρτημα 1 (σελίδα 8-3), η οποία συνδέεται απ’ ευθείας σε μία από τις θύρες USB του Η/Υ. Αναπτύχθηκε πρόγραμμα σε VB το οποίο με την χρήση των οδηγών της κάρτας αξιοποιεί τις δυνατότητες αυτής ενώ ταυτόχρονα καθοδηγεί τους σπουδαστές στην πραγματοποίηση της άσκησης. .....

Έλεγχος ταχύτητας με χρήση του S7-300..

 • Στην άσκηση αυτή αναπτύσσετε εφαρμογή με χρήση της CPU314C-2PtP και του αναπτύγματος ελέγχου ταχύτητας. Στις επόμενες εικόνες φαίνονται τόσο το ανάπτυγμα στο οποίο πραγματοποιείται η άσκηση, το τοπογραφικό του πάνελ της άσκησης..........................

Ρομποτικά Συστήματα.

 • Είναι πλέον ευρεία η χρήση των ρομποτικών συστημάτων σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής. H αυτοματοποίηση που επιτυγχάνεται με τη χρήση των ρομπότ ιδιαίτερα στο βιομηχανικό τομέα, αποφέρει μεγάλη και ταχύτερη παραγωγή με σχετικά μικρό κόστος. Η παραγωγή τώρα πια έχει αυτοματοποιηθεί με τη βοήθεια ρομποτικών χειριστών οι οποίοι μπορούν να προγραμματιστούν ξεχωριστά ο καθένας ή να ελεγχθούν από ένα κεντρικό υπολογιστή. Με ξεχωριστά ελεγχόμενα ρομπότ ο έλεγχος γίνεται μέσω ενός μικροεπεξεργαστή,αν και το σύστημα ελέγχου του γκρουπ των ρομποτικών χειριστών περιλαμβάνουν αρκετούς μικροεπεξεργαστές τους οποίους διαχειρίζεται ο κεντρικός υπολογιστής.........
 
About Us | Χάρτης της Ιστοσελίδας. | Επικοινωνία | ©2007 Εργαστήρια ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.