ΤΕΙ Πειραιά / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. | ΤΕΙ Πειραιά |
kleantis link | subglobal1 link | subglobal1link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Εργαστήρια: Σ.Α.Ε. & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ζ' Εξάμηνο).

  • Κλειστά συστήματα διακριτού χρόνου (περιγραφή και ευστάθεια στο πεδίο z).
  • Mεταβλητές κατάστασης, ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα συστήματος, έλεγχος στο χώρο κατάστασης. •
  • Βελτίωση / αντιστάθμιση συστημάτων και σχεδίαση ελεγκτών (PID, phase-lead, phase-lag). •
  • Εισαγωγικές έννοιες από τον άριστο, τον στοχαστικό και τον προσαρμοστικό έλεγχο. •
  • Ψηφιακοί ελεγκτές σε αναλογικά συστήματα.
  • Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC).
  • Βιομηχανικοί ελεγκτές.
  • Τεχνολογίες τηλε-ελέγχου. •
  • Εφαρμογές ψηφιακού ελέγχου σε
   • (α) παρακολούθηση / έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών,
   • (β) «έξυπνα» κτίρια – συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων – BMS,
   • (γ) διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έλεγχο Φωτοβολταϊκών. •
  • Ασαφής (fuzzy) λογική και ασαφής έλεγχος.
  • Σθεναρός και ευφυής έλεγχος
   • (α) κίνησης ρομποτικού βραχίονα,
   • (β) βελτιστοποίησης γραμμής παραγωγής.

Βιβλιογραφία

  • Dorf, R.C.,Bishop, R.H., Modern Control Systems, Prentice-Hall, 2000.
  • Kailath, T., Linear System Theory, Prentice-Hall, 1980.
  • Chen, C.-T., Linear System Theory and Design, HRW, 1981.
  • Ogata, K., Modern Control Engineering, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1997.
  • KUO, B.C., Automatic Control Systems, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1995.
  • Καρύμπακας Κ., Σερβετάς Ε., Συστήματα Ελέγχου Ι, Αθήνα 1969 ΙΙ, Αθήνα 1985 και ΙΙΙ, Αθήνα 2001.
  • Ρουμπής Σ. Αυτοματισμός με προγραμματιζόμενους ελεγκτές, Αθήνα 1991
  • Πρέκας Ι. Κλ.Σημειώσεις για το θεωρητικό μέρος. Αθήνα 2011.
  • Πρέκας Ι. Κλ.Φυλλάδιο εργαστηρίου. Αθήνα 2009.

 

About Us | Χάρτης της Ιστοσελίδας. | Επικοινωνία | ©2007 Εργαστήρια ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.