ΤΕΙ Πειραιά / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. | ΤΕΙ Πειραιά |
kleantis link | subglobal1 link | subglobal1link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Εργαστήρια: Σ.Α.Ε. & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

 

Οι Ασκήσεις για το Χειμερινό Εξάμηνο [2016-2017].(δεν πραγματοποιείται το εαρινό εξάμηνο)

 • Διαδικτυακά (http://labpower.teipir.gr)
 • Έλεγχος ταχύτητας κινητήρα (προετοιμασία) .
  Έλεγχος Στάθμης Υγρού. (προετοιμασία) (διαδικτυακά).

 • Πρώτος κύκλος
 • Έλεγχος ταχύτητας. Βελτίωση με PI ελεγκτή.
  Έλεγχος θέσης.(Παράλληλη βελτίωσης).
  Έλεγχος θερμοκρασίας ρέοντος αερίου. Βελτίωση με PID.
  Αυτοματισμοί με το PLC_S7_200.
  Έλεγχος Στάθμης με Η/Υ και την κάρτα ΝΙ-9008.
  Χρήση Robot στην διαλογή αντικειμένων.

 • Δεύτερος κύκλος
 • Μελέτη σχεδίαση κατασκευή εξαμηνιαίας εργασίας.

 • Εξαμηνιαία εργασία (υποχρεωτική)

  Μία εργασία (μελέτη - κατασκευή) ανά σπουδαστή.

Χρονοδιάγραμμα.

Εγγραφή στο εργαστήριο μεσω του διαδικτύου.

 • 1 εβδομάδα.-----------------------------------Εγγραφές.
 • 2 εβδομάδα. ---------------------------------- Ομάδες- ενημέρωση.
 • 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 εβδομάδα.----- Άσκηση.
 • 9-10-11-12 εβδομάδα.--------- ------------Σχεδίαση - ανάπτυξη - εξαμηνιαίας εργασίας.
 • 13 εβδομάδα.----------------------------------Παρουσίαση Εργασιών.
About Us | Χάρτης της Ιστοσελίδας. | Επικοινωνία | ©2007 Εργαστήρια ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.