ΤΕΙ Πειραιά / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. | ΤΕΙ Πειραιά |
kleantis link | subglobal1 link | subglobal1link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Εργαστήρια: Σ.Α.Ε. & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.


ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Απογραφικά Δελτία και Ερωτηματολόγιο Μαθήματος / Διδάσκοντος
για τους Φοιτητές

(ενδεικτικά υποδείγματα)

 

 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Αντί προλόγου.

  • Ο υπεύθυνος των εργαστηρίων, στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται από τα εργαστήρια των ΣΑΕ και των Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου, καθιέρωσε από το 1999 την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  • Οι σπουδαστές παραλαμβάνουν το ερωτηματολόγιο την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου και αφού το συμπληρώσουν ( ανώνυμα ή επώνυμα όπως οι ίδιοι επιθυμούν) το τοποθετούν σε κάλπη η οποία ανοίγει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

  • Οι σπουδαστές μπορούν να κατεβάσουν το ερωτηματολόγιο είτε να το ζητήσουν σε έντυπη μορφή από τον υπεύθυνο των εργαστηρίων (αιθ.ΖB-109 ή ΖΒ-101)

  • Οι ερωτήσεις συντάχθηκαν με βάση την εμπειρία του γράφοντος.

  • Πλέον η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανωτάτης Εκπαίδευσης, έχει προτείνει ερωτηματολόγια τα οποία ήδη συμπληρώνονται απο τους σπουδαστές που παρακολουθούν το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων.

Έντυπο Αξιολόγησης ΣΑΕ.(pdf ~250KB)

 

About Us | Χάρτης της Ιστοσελίδας. | Επικοινωνία | ©2007 Εργαστήρια ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.