ΤΕΙ Πειραιά / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. | ΤΕΙ Πειραιά |
kleantis link | subglobal1 link | subglobal1link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Εργαστήρια: Σ.Α.Ε. & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Γενικά

 • Η ηλεκτρονική είναι από τους τομείς της επιστήμης που έχουν κάνει τεράστια άλματα εξέλιξης τα τελευταία 60 χρόνια, τρεις γενιές επιστημόνων κατάφεραν να εξελίξουν τόσο τον τομέα της ηλεκτρονικής όταν για άλλους τεχνολογικούς τομείς χρειάστηκαν δέκα και πλέον γενιές για αντίστοιχη εξέλιξη.
  Είναι κοινά αποδεκτό ότι η ηλεκτρονική υποστηρίζει το σύνολο των τεχνολογικών επιστημών. Απλά ας φέρουμε στο μυαλό μας, μία οποιαδήποτε εφαρμογή ή διεργασία θα διαπιστώσουμε ότι υποστηρίζεται και αναπτύσσεται από κάποια εφαρμογή της ηλεκτρονικής. (Ιατρική, μηχανολογία, ……)
  Ο χώρος γνώσης που καλείται να υποστηρίξει το εργαστήριο των Σ.Α.Ε. & των Ευφυών Συστημάτων είναι από αυτούς που εξελίχθηκαν με φρενήρεις ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες. Η χρήση ελεγκτών όχι πλέον ηλεκτρομηχανικών αλλά αμιγώς ηλεκτρονικών, η αυξανόμενη με γεωμετρική πρόοδο χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) και ηλεκτρονικών υπολογιστών (DCS – SCADA), στον έλεγχο και την παρακολούθηση βιομηχανικών και όχι μόνο διεργασιών.
  Η δυνατότητα να ελέγχουμε με την χρήση μικρο-επεξεργαστών ημιαγωγούς ισχύος κατέστησε προσιτό και τον έλεγχο συστημάτων ισχύος.
 • Όλα τα προηγούμενα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη οι Τεχνολόγοι Ηλεκτρονικοί να έχουν βασικές γνώσεις και στον χώρο του αυτοματισμού. Για να αντιληφθεί κάποιος την αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ας σκεφθεί πολύ απλά, πόσους ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς είχαν οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές πριν μια δεκαετία σε σχέση με το σήμερα, πως ήταν το αυτοκίνητο της δεκαετίας του '70 και πως είναι σήμερα και πολλά άλλα παραδείγματα από την καθημερινή μας ζωή.
  Με αυτές τις απλές σκέψεις προσπαθούμε να ενημερώνουμε την ύλη στα εργαστήρια των Σ.Α.Ε. & των Ευφυών Συστημάτων . Να προσθέτουμε συνεχώς καινούργια θέματα, τα οποία αντλούμε τόσο από το πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης όσο και από τον χώρο της βιομηχανίας, ώστε οι σπουδαστές μας να είναι γνώστες των εξελίξεων της τεχνολογίας.

Μαθήματα-Σκοπός

Το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων ΣΑΕ (ΣΤ’ εξάμηνο) & Ευφυών Συστημάτων (Ζ' εξάμηνο) πραγματοποιείται στην αιθ.ZB-109

Σ.Α.Ε. & Ευφυή Συστήματα : Με χρήση των γνώσεων που αποκτούν οι σπουδαστές στα μαθήματα των ΣΑΕ & των Ευφυών Συστημάτων και χρησιμοποιώντας αυτές σαν εφαλτήριο, στο εργαστηριακό μέρος του μάθημα των Σ.Α.Ε. γίνεται η βασική μελέτη όλων εκείνων των θεμάτων που πρέπει να γνωρίζει ένας Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός στο χώρο του αυτοματισμού. Ακόμη εξετάζονται και θέματα από τα Ψηφιακά ΣΑΕ, απόκτηση δεδομένων και έλεγχος με χρήση Η/Υ, PLC, Fuzzy logic, κλπ.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης στο εργαστήριο είναι δομημένο έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίσουν και να μελετήσουν άριστα τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά σχεδόν το σύνολο των εφαρμογών των Συστημάτων Αυτομάτου ελέγχου & των Ευφυών Συστημάτω όπου εμπλέκεται ένας Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός.

Εξοπλισμός- Ασκήσεις.

Το εργαστήριο είναι επαρκώς εξοπλισμένο με σύγχρονο εξοπλισμό, αν και ο γράφων θα ήθελε ακόμη περισσότερο εξοπλισμό. Υπάρχουν, αναπτύγματα όπου μπορούν να πραγματοποιήσουν οι σπουδαστές πληθώρα εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και ικανός αριθμός Η/Υ, ένας ρομποτικός βραχίονας, PLC των πλέον γνωστών κατασκευαστικών οίκων. Επίσης υπάρχουν εκπαιδευτικές διατάξεις που έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί από το προσωπικό του εργαστηρίου, καθώς και μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών κατασκευών που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια πτυχιακών εργασιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η σχεδίαση και ανάπτυξη εργαστηριακών μαθημάτων τηλεκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτά έχει αναπτυχθεί διαδικτυακή εφαρμογή.
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά μερικά από τα θέματα στα οποία εκπαιδεύονται οι σπουδαστές του τμήματος μας:

Σ.Α.Ε.

  1. Συχνοτικά Διαγράμματα.
  2. Εξομοίωση συστημάτων με χρήση Αναλογικού Υπολογιστή.
  3. Έλεγχος Ταχύτητας.
  4. Έλεγχος Θέσεως.
  5. Έλεγχος Θερμοκρασίας χώρου.
  6. Έλεγχος Θερμοκρασίας ρέοντος αερίου.
  7. Έλεγχος Στάθμης.
  8. Μελέτη αναλογικών ελεγκτών PID.
  9. Χρήση αναλογικών ελεγκτών στην βελτίωση συστημάτων.
  10. Εισαγωγή στα PLC.
  11. Βασικοί αυτοματισμοί με χρήση PLC. κ.λ.π..

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου

  1. Προσομοίωση συστημάτων.
  2. Συστήματα διακριτού χρόνου.
  3. Σχεδίαση ελεγκτών (PID, phase-lead, phase-lag)
  4. Μελέτη (γραμμικών και μη γραμμικών) ψηφιακών ελεγκτών.
  5. Εφαρμογές αυτοματισμού με την χρήση PLC S7-200
  6. Εφαρμογές αυτοματισμού με την χρήση PLC S7-300
  7. Βελτίωση συστήματος ελέγχου ταχύτητας χρήση ψηφιακού PID - S7-300.
  8. Έλεγχος Θέσεως, με χρήση PLC.
  9. Έλεγχος Στάθμης και Θερμοκρασίας με χρήση Η/Υ.
  10. Τηλε-ελέγχος με χρήση GSM modem & PLC.
  11. Ασαφής έλεγχος
  12. Χρήση ρομποτικού βραχίονα για την επιλογή και διαχωρισμό υλικών.

Λειτουργία - Προϋποθέσεις για παρακολούθηση.

Τα εργαστήρια με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος είναι 2-ωρα εβδομαδιαία.
Στην αρχή του εξαμήνου δίνονται, στους σπουδαστές που εγγράφονται σε αυτό, έντυπες οδηγίες σχετικές με την λειτουργία των εργαστηρίων, καθώς και χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των ασκήσεων και εξετάσεων, επίσης ορίζεται ένα δίωρο ανά εβδομάδα για συνάντηση με τους σπουδαστές.
Για την εγγραφή στα εργαστηριακά μαθήματα δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, αυτό μερικές φορές είναι αρνητικό για κάποιους σπουδαστές οι οποίοι απλά συμπληρώνουν ώρες στην αίτηση εγγραφής τους κάθε εξάμηνο.
Για να παρακολουθήσει ένας σπουδαστής το εργαστηριακό μέρος των ΣΑΕ & των Ευφυών Συστημάτων χωρίς προβλήματα εκτιμώ ότι, πρέπει να έχει βασικές γνώσεις:

α) Φυσικής (ένοιες μάζας, δύναμης, επιτάχυνσης, ροπής αδρανείας κλπ.)
β) Μαθηματικών (μητρώα, μιγαδικούς, διαφορικές εξισώσεις, Laplace,…)
γ) Ηλεκτροτεχνία (Νόμο του Ohm, κυκλώματα στο εναλλασσόμενο, μετασχηματιστές, τριφασικά συστήματα)
δ) Ηλεκτρονικών ( transistor, τελεστικούς ενισχυτές, ενισχυτές ισχύος, απλά λογικά και ψηφιακά συστήματα).
ε) Και τέλος να παρακολουθούν το αντίστοιχο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων (όχι απλά να τα έχουν δηλώσει).

About Us | Χάρτης της Ιστοσελίδας. | Επικοινωνία | ©2007 Εργαστήρια ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.