ΤΕΙ Πειραιά / Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τμήμα Ηλεκτρονικής | ΤΕΙ Πειραιά |
kleantis link | subglobal1 link | subglobal1link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Εργαστήρια: Σ.Α.Ε. & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

 

Πτυχιακές

 

Αυτοκινούμενο όχημα ειδικών εφαρμογών.
Ολοκληρώθηκε 07-2012
Μελέτη και κατασκευή ρομποτικού οχήματος το οποίο θα εποπτεύει χώρους και θα μεταφέρει ασύρματα τα δεδομένα παρατηρήσεων κα μετρήσεων.
Εισηγητές: Πρέκας Κλεάνθης & Βασιλειάδης Σάββας.

 

Φορετό Σύστημα Μέτρησης Φυσιολογικών Παραμέτρων.
Ολοκληρώθηκε 07-2012
Στην πτυχιακή αυτή θα μελετηθούν και θα αναπτυχθούν διατάξεις μέτρησης φυσιολογικών παραμέτρων, όπως θερμοκρασία, εφίδρωση, καρδιακός ρυθμός, ρυθμός αναπνοής κλπ. 
Εισηγητές: Πρέκας Κλεάνθης & Βασιλειάδης Σάββας.

 

 

 

 

 

 

About Us | Χάρτης της Ιστοσελίδας. | Επικοινωνία | ©2007 Εργαστήρια ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.