ΤΕΙ Πειραιά / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. | ΤΕΙ Πειραιά |
kleantis link | subglobal1 link | subglobal1link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Εργαστήρια: Σ.Α.Ε. & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

 

Πτυχιακές
Διαθέσιμες & Πτυχιακές σε εξέλιξη

 

Φορετό Σύστημα Μέτρησης Φυσιολογικών Παραμέτρων.
Δεσμευμένη
Στην πτυχιακή αυτή θα μελετηθούν και θα αναπτυχθούν διατάξεις μέτρησης φυσιολογικών παραμέτρων, όπως θερμοκρασία, εφίδρωση, καρδιακός ρυθμός, ρυθμός αναπνοής κλπ. Η παρούσα εργασία είναι συνέχεια προηγούμενης αντίστοιχης πτυχιακής εργασίας.
Εισηγητές: Πρέκας Κλεάνθης & Βασιλειάδης Σάββας.

 

Αυτοκινούμενο όχημα ειδικών εφαρμογών ΙΙ..
Διαθέσιμη
Μελέτη και κατασκευή ρομποτικού οχήματος το οποίο θα εποπτεύει χώρους και θα μεταφέρει ασύρματα τα δεδομένα παρατηρήσεων και μετρήσεων. Η παρούσα εργασία είναι συνέχεια προηγούμενης αντίστοιχης πτυχιακής εργασίας.
Εισηγητές: Πρέκας Κλεάνθης.

 

Αυτοματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων.
Διαθέσιμη
Μελέτη και κατασκευή διατάξεων παρακολούθησης καταγραφής και μεταφοράς των δεδομένων κάθε άσκησης σε κεντρικό υπολογιστή . Ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας και αξιολόγησης των προηγούμενων δεδομένων και μετρήσεων.
Εισηγητές: Πρέκας Κλεάνθης.

 

Ολοκληρωμένο σύστημα Τηλε-εκπαίδευση.
Διαθέσιμη
Στην πτυχιακή αυτή θα αναπτυχθεί εφαρμογή για την συλλογή μετρήσεων από διάταξη μέτρησης ακτινοβολίας. Θα μελετηθεί και αναπτυχθεί το κατάλληλο interface και λογισμικό για την σύνδεση της συσκευής με Η/Υ.
Εισηγητές: Πρέκας Κλεάνθης.

 

Επισκόπηση χώρου με χρήση μοντέλου ελικοπτέρου.
Διαθέσιμη
Μελέτη ανάπτυξη και κατασκευή διατάξεων και προγραμμάτων για την πλοήγηση μοντέλου αεροπλάνου και την μεταφορά δεδομένων από αισθητήρια του προς βάση δεδομένων..
Εισηγητές: Πρέκας Κλεάνθης.

 

Μαγνητορεολογικά & Ηλεκτρορεολογικά υλικά –χρήση σε συστήματα αναρτήσεων – Ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου.
Διαθέσιμη
Στην πτυχιακή αυτή θα μελετηθούν ρεολογικά υλικά ιδιότητες εφαρμογές και θα αναπτυχθεί η χρήση τους σε συστήματα ανάρτησης. Θα μελετηθούν οι ηλεκτρονικές βαθμίδες ελέγχου που απαιτούνται για τον έλεγχο των συστημάτων.
Εισηγητές: Πρέκας Κλεάνθης.

 

Ηλεκτρορεολογικά υλικά – χρήσεις συστήματα μέτρησης χαρακτηριστικών τους.
Διαθέσιμη
Στην πτυχιακή αυτή θα μελετηθούν ηλεκτρορεολογικά υλικά και θα περιγραφούν συστήματα μέτρησης των χαρακτηριστικών. Θα αναπτυχθεί σύστημα απλών μετρήσεων σε ηλεκτρορεολογικά υλικά
Εισηγητές: Πρέκας Κλεάνθης.

 

Οπτική αναγνώριση αντικειμένων και ετικετών σε χώρους αποθήκευσης προϊόντων.
Διαθέσιμη
Στην πτυχιακή αυτή θα περιγραφούν και θα αναπτυχθούν διατάξεις για την αναγνώριση αντικειμένων για την απόθεση ή παραλαβή αντικειμένων για τις ανάγκες των σύγχρονων συστημάτων διακίνησης προϊόντων.
Εισηγητές: Πρέκας Κλεάνθης.

 

Αναγνώριση βιομετρικών χαρακτηριστικών στον χώρο της βιομηχανίας.
Διαθέσιμη
Στην πτυχιακή αυτή θα περιγραφούν και θα αναπτυχθούν διατάξεις για την αναγνώριση βιομετρικών χαρακτηριστικών για την λειτουργία βιομηχανικών συστημάτων από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Εισηγητές: Πρέκας Κλεάνθης.

 

Αναλογικοί Ψηφιακοί Ελεγκτές, - Εφαρμογές στον αυτόματο έλεγχο.
Διαθέσιμη
Στην πτυχιακή αυτή θα περιγραφούν και θα αναπτυχθούν διατάξεις αναλογικών και ψηφιακών ελεγκτών ( PID γενικής χρήσεως,, fuzzy controller . Επίσης θα αναπτυχθεί λογισμικό το οποίο θα καθοδηγεί τον μηχανικό στην ρύθμιση των ελεγκτών.
Εισηγητές: Πρέκας Κλεάνθης.

 

Σύστημα τηλεμετρίας και διαχείρισης αυτόνομης μηχανής πώλησης προϊόντων.
Σε εξέλιξη
Σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή ηλεκτρονικής διάταξης η οποία θα επιτηρεί αυτόματο πωλητή. Η διάταξη θα μεταφέρει μέσω GSM πληροφορίες προς την βάση (όπως ρυθμός ανάλωσης προϊόντων, κατάσταση συστήματος, κλπ) θα παρέχει δε και αντικλεπτική προστασία.
Εισηγητές: Πρέκας Κλεάνθης.

 

 

About Us | Χάρτης της Ιστοσελίδας. | Επικοινωνία | ©2007 Εργαστήρια ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.