ΤΕΙ Πειραιά / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. | ΤΕΙ Πειραιά |
kleantis link | subglobal1 link | subglobal1link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Εργαστήρια: Σ.Α.Ε. & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

Ανακοινώσεις Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014

Ανακοινώσεις προηγούμενου εξαμήνου

 

Σπουδαστικό έτος 2013-2014
Έναρξη Χειμερινού Εξαμήνου: 07-10-2013
Λήξη Χειμερινού Εξαμήνου: 17-01-2014

 

Ώρες Συνεργασίας με τους σπουδαστές

Δευτέρα 13:00 - 15:00
Τρίτη 13:00 - 15:00
ή κατόπιν συνεννόησης (prekas@teipir.gr)

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20-02-2014

 • Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των μαθημάτων και εξετάσεων για το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014.

18-02-2014 (ΑΝΑ 33) ΣΑΕ (Ε)

 • Καλούνται οι σπουδαστές σε επανεξέταση στο εργαστήριο των ΣΑΕ σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ (12/2013).
 • Στο επόμενο πίνακα καταγράφονται οι ομάδες και η ώρα που θα γίνει η εξέταση. Αν κάποιος σπουδαστής κωλύεται (σημαντικός λόγος) να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Τμήμα Ηλεκτρονικής / Εργαστήριο ΣΑΕ / Χειμερινό εξάμηνο
Ακ. Έτους 2013-2014.

Σπουδαστές που καλούνται σε επανεξέταση την 20-02-2014 ημέρα Πέμπτη

Ώρα προσέλευσης σύμφωνα με τον αριθμό μητρώου.

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

 

 

 

40596

38656

38235

34926

39125

 

 

 

40531

38604

37489

26493

 

 

 

 

40412

38411

36896

24709

 

 

 

 

39297

38409

36892

2711

 

 

 

 

38682

38407

36792

41359 

 

 

 

 

38127

39630

36674

38303 

 

 

 

 

 

17-02-2014 (ΑΝΑ 32) ΣΑΕ (Ε)

 • Στην επανεξέταση της 20-02 στο εργαστηριακό μέρος των ΣΑΕ, οι σπουδαστές θα εξετασθούν στις επόμενες ασκήσεις:

  Χρονική Απόκριση Συστημάτων.
  Συχνοτικά Διαγράμματα.
  Σφάλματα στα Συστήματα.
  PID Ελεγκτές.
  Συνθέτης Συχνοτήτων (PLL).(σύστημα 2ας τάξεως).
  Συστήματα Ελέγχου Θέσεως.
  Έλεγχος Ταχύτητας.
  Έλεγχος Στάθμης Υγρού.

 • Η εξέταση θα περιλαμβάνει πρακτικό μέρος σε μία από τις ασκήσεις (επιλογή με κλήρωση) και θεωρητικό μέρος από όλες τις ασκήσεις. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μία ώρα.
  Οι σπουδαστές μπορούν να έχουν οποιοδήποτε βοήθημα* επιθυμούν μαζί του πλην από κινητά τηλέφωνα και άλλες ασύρματες συσκευές!!!

* θα χρειαστούν αριθμομηχανή (τριγωνομετρικών και άλλων συναρτήσεων), μολύβι και χάρακα.

10-02-2014 (ΑΝΑ 31) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ε)

 • Οι σπουδαστές παρελθόντων εξαμήνων που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον κατά 80% το εργαστήριο των Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό. Μπορούν, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ (12/2013), να επανεξεταστούν.
 • Δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά στην επόμενη ιστοσελίδα:

ΕΓΓΡΑΦΗ.(απενεργοποιήθηκε στις 18-2014)

10-02-2014 (ΑΝΑ 31) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ε)

 • Στο επόμενο πίνακα καταγράφεται η τελική βαθμολογία στο εργατηριακό μέρος του μαθήματος των Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου όπως αυτή διαμορφώθηκε από την βαθμολογία του πρώτου και δευτέρου κύκλου των ασκήσεων - εργασιών.

α/α

Α.Μ.
Φοιτητή

Βαθμός

1

6505

8,0

2

30937

6,0

3

31796

6,0

4

34672

6,0

5

37489

5,0

6

37979

6,0

7

38310

6,5

8

38575

5,5

9

39030

5,0

10

39128

7,0

11

40291

5,0

12

40301

5,0

13

40412

5,0

14

40686

6,0

15

40776

5,0

16

40848

7,0

17

40865

5,0

18

40943

6,5

19

41061

5,5

20

41237

6,5

21

41491

5,0

10-02-2014 (ΑΝΑ 30) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Θ)

 • Στο επόμενο πίνακα καταγράφεται η τελική βαθμολογία στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος των Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την τελική εξέταση και η οποία περιλαμβάνει την βαθμολογία από τις δύο εξαμηνιαίες εργασίες και αυτή των παρουσιών. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να προσέλθουν την Τρίτη 13:00 ως 15:00 ή κατόπιν συνεννόησης

Α/Α

Α.Μ. ΦΟΙΤΗΤΗ

Βαθμός

 

Α/Α

Α.Μ. ΦΟΙΤΗΤΗ

Βαθμός

1

144

---

41

38575

6,0

2

6505

9,5

42

38582

1,0

3

27623

---

43

38654

1,0

4

28133

---

44

38659

1,5

5

28241

---

45

38662

1,0

6

28552

---

46

38680

0,0

7

29418

---

47

38682

1,0

8

30563

5,0

48

39023

0,5

9

31049

5,0

49

39030

7,1

10

31280

5,0

50

39125

0,5

11

31700

---

51

39128

6,8

12

31796

5,0

52

39297

1,3

13

32196

---

53

39310

0,8

14

32350

---

54

39398

---

15

33253

---

55

39402

0,8

16

34342

---

56

39403

1,0

17

34462

---

57

39404

1,1

18

34672

1,5

58

39413

1,4

19

35530

---

59

39474

0,1

20

35901

1,3

60

39476

---

21

36273

0,0

61

39477

0,8

22

36884

---

62

39478

3,6

23

36896

1,0

63

39650

0,1

24

37224

---

64

40225

2,3

25

37489

1,5

65

40229

0,8

26

37490

1,0

66

40291

2,3

27

37521

---

67

40293

1,5

28

37549

---

68

40301

2,3

29

37953

0,5

69

40412

1,8

30

37979

1,4

70

40531

---

31

37980

1,5

71

40596

1,0

32

38046

2,0

72

40684

2,8

33

38047

0,5

73

40686

6,3

34

38127

---

74

40776

5,0

35

38238

0,5

75

40848

7,3

36

38245

---

76

40865

2,2

37

38310

7,8

77

40943

1,5

38

38409

1,0

78

41061

---

39

38532

0,0

79

41233

1,3

40

38537

1,0

80

41237

5,0

 

 

 

81

41491

---

07-02-2014 (ΑΝΑ 29) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Θ+Ε)

 • Την Τρίτη 11-02-12014 θα ανακοινωθούν από την ιστοσελίδα οι βαθμολογίες τόσο των επιτυχόντων στο εργαστήριο όσο και αυτών του θεωρητικού μέρους των Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

07-02-2014 (ΑΝΑ 28) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (E)

 • Καλούνται οι σπουδαστές σε επανεξέταση στο εργαστήριο των Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ (12/2013).
  Η εξέταση θα περιλαμβάνει όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις του πρώτου κύκλου.
  Η εξέταση θα περιλαμβάνει πρακτικό μέρος σε μία από τις ασκήσεις (επιλογή με κλήρωση) και θεωρητικό μέρος από όλες τις ασκήσεις. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μία ώρα.
  Οι σπουδαστές μπορούν να έχουν οποιοδήποτε βοήθημα* επιθυμούν μαζί του πλην από κινητά τηλέφωνα και άλλες ασύρματες συσκευές!!!

* θα χρειαστούν αριθμομηχανή (τριγωνομετρικών και άλλων συναρτήσεων), μολύβι και χάρακα.

 • Στο επόμενο πίνακα καταγράφονται οι ομάδες και η ώρα που θα γίνει η εξέταση. Αν κάποιος σπουδαστής κωλύεται (σημαντικός λόγος) να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Τμήμα Ηλεκτρονικής / Εργαστήριο Ευφυή Συστήματα Ελέγχου / Χειμερινό εξάμηνο
Ακ. Έτους 2013-2014.

Σπουδαστές που καλούνται σε επανεξέταση την 18-02-2014 ημέρα Τρίτη

Ώρα προσέλευσης σύμφωνα με τον αριθμό μητρώου.

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

35601

37521

38047

38537

38682

39404

39650

41233

35901

37549

38238

38582

39297

39413

40225

26985

36273

37953

38240

38654

39310

39474

40229

34933

36884

37980

38409

38655

39312

39477

40293

35634

36893

38045

38418

38656

39402

39478

40596

36899

37490

38046

38532

38659

39403

39630

40684

29623

05-02-2014 (ΑΝΑ 27) ΣΑΕ (E)

 • Ενημερώνονται οι επαναληπτικοί σπουδαστές του εργαστηρίου ΣΑΕ οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει σε παρελθόντα χρόνο, τουλάχιστον το 80% των ασκήσεων, δύνανται με βάση τον νέο εσωτερικό κανονισμό να λάβουν μέρος σε εξέταση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20-02-2014 (Πέμπτη).
  Οι σπουδαστές* που επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει να το δηλώσουν στον επόμενο δεσμό.

ΕΓΓΡΑΦΗ.(απενεργοποιήθηκε στις 18-2014)

 • Ο δεσμός θα απενεργοποιηθεί την Τρίτη 18-02-2014 οπότε και θα ανακοινωθούν οι ώρες που θα πρέπει να προσέλθουν οι σπουδαστές για εξέταση.

* Δύνανται να λάβουν μέρος και οι σπουδαστές που είχαν δηλώσει συμετοχή στην εξέταση της 23-01-2014, και είτε προσήλθαν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό είτε δεν μπορεσαν να προσέλθουν.

05-02-2014 (ΑΝΑ 26) ΣΑΕ (E)

 • Στον επόμενο πίνακα καταγράφονται οι επιτυχόντες επαναληπτικοί σπουδαστές, στην πρώτη εξέταση του εργαστηρίου των ΣΑΕ.
Αριθμός Μητρώου
Βαθμολογία
36246
5,0
36680
5,0
37291
5,0

28-01-2014 (ΑΝΑ 25) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (E)

 • Οι κάτωθι σπουδαστές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Τμήμα Ηλεκτρονικής / Εργαστήριο Ευφυή Συστήματα Ελέγχου / Χειμερινό εξάμηνο
Ακ. Έτους 2013-2014

Σπουδαστές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός
Μητρώου

Εξάμηνο

Ποσοστό
παρουσιών

Ποσοστό
επιτυχών
ασκήσεων.

 

16505

36

100%

90%

 

30937

19

89%

70%

 

31796

21

90%

70%

 

34672

13

100%

70%

 

37489

13

90%

50%

 

37979

10

90%

80%

 

38310

10

100%

80%

 

38575

10

100%

70%

 

39030

9

100%

80%

 

39128

8

100%

90%

 

40291

7

100%

80%

 

40301

7

90%

70%

 

40412

7

100%

80%

 

40686

7

100%

80%

 

40776

7

100%

70%

 

40848

7

100%

90%

 

40865

7

100%

70%

 

40943

7

90%

80%

 

41061

7

100%

90%

 

41237

7

100%

90%

 

41491

8

100%

60%

 

28-01-2014 (ΑΝΑ 24) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (E)

 • Οι κάτωθι σπουδαστές καλούνται σε επανεξέταση διότι έλαβαν βαθμό μικρότερο της βάσης του πέντε *. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 18-02-2014 ημέρα Τρίτη. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με το αναλυτικό πρόγραμμα.

Τμήμα Ηλεκτρονικής / Εργαστήριο Ευφυή Συστήματα Ελέγχου / Χειμερινό εξάμηνο
Ακ. Έτους 2013-2014.

Σπουδαστές που καλούνται σε επανεξέταση.

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός
Μητρώου

Εξάμηνο

Ποσοστό
παρουσιών

Ποσοστό
επιτυχών ασκήσεων.

 

35601

16

100%

30%

 

35901

16

100%

30%

 

36273

14

100%

10%

 

36884

13

100%

0%

 

36893

12

100%

30%

 

37490

13

100%

20%

 

37521

12

89%

0%

 

37549

12

80%

30%

 

37953

10

100%

10%

 

37980

11

100%

0%

 

38045

11

100%

20%

 

38046

10

89%

10%

 

38047

11

80%

10%

 

38238

11

89%

0%

 

38240

10

90%

10%

 

38409

11

100%

20%

 

38418

10

100%

30%

 

38532

10

100%

0%

 

38537

10

89%

30%

 

38582

8

100%

10%

 

38654

12

100%

10%

 

38655

9

90%

0%

 

38656

11

100%

10%

 

38659

10

100%

0%

 

38682

10

89%

10%

 

39297

8

100%

20%

 

39310

8

100%

10%

 

39312

9

100%

10%

 

39402

9

100%

30%

 

39403

---

89%

10%

 

39404

8

80%

10%

 

39413

9

100%

10%

 

39474

8

90%

10%

 

39477

8

100%

10%

 

39478

9

100%

10%

 

39630

9

100%

20%

 

39650

8

89%

20%

 

40225

7

100%

10%

 

40229

7

100%

20%

 

40293

7

100%

20%

 

40596

7

100%

10%

 

40684

7

100%

30%

 

41233

7

100%

20%

* βλέπε νέο εσωτερικό κανονισμό ιδρύματος

28-01-2014 (ΑΝΑ 23) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (E)

 • Οι κάτωθι σπουδαστές απορρίπτονται διότι είχαν παρουσίες σε ποσοστό μικρότερο από το 80%* των πραγματοποιηθεισών ασκήσεων.

Τμήμα Ηλεκτρονικής / Εργαστήριο Ευφυή Συστήματα Ελέγχου / Χειμερινό εξάμηνο
Ακ. Έτους 2013-2014.

Σπουδαστές που απορρίπτονται

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός Μητρώου

Εξάμηνο

Ποσοστό παρουσιών

Ποσοστό επιτυχών ασκήσεων.

 

26493

26

0%

0%

 

28133

---

11%

10%

 

29623

21

0%

0%

 

31797

18

11%

0%

 

32196

17

0%

0%

 

34342

17

44%

0%

 

34462

15

60%

20%

 

36215

15

0%

0%

 

36254

12

0%

0%

 

36792

12

0%

0%

 

36892

12

0%

0%

 

37226

13

0%

0%

 

38040

10

0%

0%

 

38041

10

0%

0%

 

38308

11

0%

0%

 

38312

11

0%

0%

 

38576

9

0%

0%

 

38662

10

10%

10%

 

38680

10

0%

0%

 

39165

9

0%

0%

 

39168

9

0%

0%

 

39214

9

0%

0%

 

39398

8

0%

0%

 

39476

9

70%

10%

 

40294

7

11%

0%

 

40408

7

0%

0%

 

40519

7

0%

0%

 

40520

7

0%

0%

 

40522

7

0%

0%

 

40531

7

70%

20%

 

40860

7

0%

0%

 

40950

7

0%

0%

 

41231

7

0%

0%

 

41359

7

0%

0%

 

41489

9

0%

0%

* βλέπε νέο εσωτερικό κανονισμό ιδρύματος

22-01-2014 (ΑΝΑ 22) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Θ)

 • Οι σπουδαστές μπορούν να τοποθετούν τις εξαμηνιαίες εργασίες τους στην θυρίδα μου έξω από την γραμματεία του τμήματος.

22-01-2014 (ΑΝΑ 21) ΣΑΕ (E) (προηγούμενων εξαμήνων)

 • Καλούνται οι επαναληπτικοί σπουδαστές των ΣΑΕ την Πέμπτη 23-01-2014 σε εξέταση, σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα.
  Η εξέταση θα περιλαμβάνει πρακτικό και θεωρητικό μέρος.

Αριθμός Μητρώου

13:00

14:00

15:00

 

 

 

37489

36680

35638

38682

38235

36892

36246

38303

39125

36792

32711

36896

37521

36674

37291

38656

38130

 

36003

37129

 

 

14-01-2014 (ΑΝΑ 20) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Θ)

 • Οι σημειώσεις των διαλέξεων των Ευφυών βρίσκονται εδώ.

14-01-2014 (ΑΝΑ 19) ΣΑΕ & Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ε)

 • Καλούνται οι επαναληπτικοί σπουδαστές (τελική βαθμολογία > 4.0) των εργαστηρίων ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου εφ όσον επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τελική εξέταση να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά:

ΕΓΓΡΑΦΗ. (απενεργοποιήθηκε 22-01-2014)

 • Η εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 20-24/01/2014(το πιθανότερο την Πέμπτη 23-01). Θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοινώσεις.

12-01-2014 (ΑΝΑ 18) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Θ+Ε)

 • Με την εφαρμογή του νέου κανονισμού σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά. (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Δεύτερο, αρ. φύλλου 3257 20-Δεκεμβρίου 2013) και την σχετική ανακοίνωση του τμήματος, το πρόγραμμα για το μάθημα των Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής.

 • Θεωρία, το τελευταίο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14-01-2014, και θα αναλωθεί σε επανάληψη και επίλυση προβλημάτων αυτοματισμού. Οι εργασίες της Θεωρίας θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Παρασκευή 24-01-2014.

 • Εργαστήριο, την Δευτέρα 13-01-2014 οι σπουδαστές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την μελέτη τους σχετικά με την εργασία που έχουν αναλάβει. Την Δευτέρα 20-01-2014 θα παρουσιάσουν το θεωρητικό και πρακτικό μέρος των εργασιών τους σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας.

08-12-2013 (ΑΝΑ 17) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Θ)

08-12-2013 (ΑΝΑ 16) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ε)

 • Ενημερώνονται οι σπουδαστές/στριες ότι για τις επόμενες τέσσερεις διδακτικές εβδομάδες και για την ανάγκη των εξαμηνιαίων εργασιών ο υπεύθυνος του εργαστηρίου θα είναι και ένα επιπλέον τρίωρο για συνεργασία κάθε Τετάρτη 15:00-18:00

08-12-2013 (ΑΝΑ 15) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ε)

 • Ενημερώνονται οι σπουδαστές/στριες οι οποίοι έχουν αναλάβει εξαμηνιαία εργασία, ότι όλα τα απαιτούμενα υλικά θα διατεθούν από το εργαστήριο. Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής/στρια επιθυμούν να κρατήσουν την κατασκευή τότε και μόνο τότε θα πρέπει να έχουν δικά τους υλικά πλακέτα κλπ.

03-12-2013 (ΑΝΑ 14) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ε)

 • Καλούνται οι κάτωθι σπουδαστές/στριες για αναπλήρωση μιάς άσκησης από του πρώτου κύκλου την Δευτέρα 09-12-2013 τις αντίστοιχες ώρες σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα. Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.
Ονοματεπώνυμο
Έλεγχος ταχύτητας. Βελτίωση με PI ελεγκτή.
Έλεγχος θέσης.(Παράλληλη βελτίωσης).
Έλεγχος θερμοκρασίας ρέοντος αερίου.Βελτίωση με PID.
Αυτοματισμοί με το PLC_S7_200.
Έλεγχος Στάθμης με Η/Υ και την κάρτα ΝΙ-9008.
Χρήση Robot στην διαλογή αντικειμένων
 
Πέππας  Γιάννης
19-21
Τιρτιράκης  Εμμανουήλ
17-19
Ανδρίτσου  Ελένη
19-21
Μερκούρης  Άρης
1921
 
Μακαντάσης  Άγγελος
19-21
Χριστοπούλου  Ανδρομάχη
17-19
Κορωναίος  Παναγιώτης
19-21
Αλεξακίδης  Κωσταντίνος
19-21
Πρίφτι  Σαέλ
17-19
Συμνιανάκης  Γιάννης
17-19
Ομάρ  Χαμίντ
19-21
Παναγιώτη  Ελίζα
17-19
19-21
 
Παπαδημητρίου  Παναγιώτης
17-19
Κουλλόλλι  Κλάιντι
19-21
Γιαλούρης  Αντώνιος
19-21
Μανδάς  Παύλος
19-21
Γεωργουλόπουλος  Βασίλης
19-21
19-21
Κωνσταντινίδης  Απόστολος
17-19
 
Μούτσας  Μάριος
19-21
Πουλιάση  Βασιλική
19-21
Μπούνταλης  Βασίλης
19-21
 
Γρηγοράτος  Φαίδων
17-19
Παναγούλιας  Δημήτριος
17-19
Ανδρόνικοσ  Ηλίας
17-19
Παπαδάκης  Σωτήριος
17-19
Τσίμπι  Γκρέγκορ
17-19
Κοντογιαννακόπουλος  Αντώνης
17-19

 

 

16-11-2013 (ΑΝΑ 13) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Θ+Ε)

 • Προσκαλούνται οι σπουδαστές/στριες να παρακολουθήσουν διάλεξη που θα δώσει ο

κ. Δημήτριος Μαυροειδής
Ηλεκτρονικός Μηχ. Τ.Ε (ΤΕΙ Πειραιά)
Αρπέδων Ε.Π.Ε.

με θέμα

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι με Χρήση Υπερήχων - Προληπτική Συντήρηση Εγκαταστάσεων

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25-11-2013 και ώρα 17:30 στην αίθουσα ΖΒ109, (Κτίριο Ζ, Πτέρυγα Β 1ος Όροφος).

Δηλώσεις συμμετοχής από την Δευτέρα 18-11-2013 στην αίθουσα ΖΒ109.

 

29-10-2013 (ΑΝΑ 12) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Θ)

15-10-2013 (ΑΝΑ 11) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ε)

 • Η κατανομή στα τμήματα του εργαστηρίου είναι η επόμενη,

Δευτέρα 09-11

α/α
Τμήμα
Ομάδα
Επώνυμο
Όνομα
Όν. Πατρός
Αρ.Μητρώου
Εξάμηνο
1
1
1
Λαζαρίδης
Νικόλαος
Ιωάννης
41061
7
2
1
1
Κοκλιώτης
Αναστάσιος
Ευάγγελος
36215
15
3
1
1
Κόνιαρης
Γιάννης
Γεώργιος
40408
7
4
1
2
Βαραμπούτης
Διονύσης
Γεώργιος
36792
12
5
1
2
Παπαρούνη
Γεωργία
Νικόλαος
39398
8
6
1
2
Συκαράς
Γεώργιος
Παντελής
32196
17
7
1
3
Πέππας
Γιάννης
Αθανάσιος
41491
8
8
1
3
Τιρτιράκης
Εμμανουήλ
Στυλιανός
39404
8
9
1
3
Ανδρίτσου
Ελένη
Γεώργιος
37489
13
10
1
3
Σιβίλογλου
Ευρυδίκη
Χρήστος
41489
9
11
1
4
Καμβάσης
Σπυρίδων
Διονύσιος
38656
11
12
1
4
Λίγδας
Δημήτρης
Σάββας
38655
9
13
1
4
Χιωτέλης
Κωνσταντίνος
Σπυρίδων
38532
10
14
1
5
Κασάπογλου
Γιώργος
Βασίλειος
40520
7
15
1
5
Γεώργας
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
40950
7
16
1
5
Πριμέντας
Αντώνιος
Νικόλαος
16505
36
17
1
6
Τρύφωνας
Νέστορας
Σπυρίδων
38576
9
18
1
6
Βλάχος
Σάββας
Παναγιώτης
38662
10
19
1
6
Καλιγιαννίδης
Ηλίας
Νικόλαος
38240
10
20
1
6

Δευτέρα 11-13

α/α
Τμήμα
Ομάδα
Επώνυμο
Όνομα
Όν. Πατρός
Αρ.Μητρώου
Εξάμηνο
1
2
1
Μακαντάσης
Άγγελος
Θεμιστοκλής
31796
21
2
2
1
Χριστοπούλου
Ανδρομάχη
Κωνσταντίνος
37979
10
3
2
1
Μαρκοπούλου
Σοφία
Αθανάσιος
40943
7
4
2
2
Καράγια
Κριστοφόρ
Άλφρεντ
40301
7
5
2
2
Τρόκε
Έραλντ
Έντμοντ
40776
7
6
2
2
Ζερβός
Γιάννης
Νικόλαος
38654
12
7
2
3
Λαγκαδινός
Ηλίας
Παναγιώτης
40865
7
8
2
3
Κορωναίος
Παναγιώτης
Ιορδάνης
40686
7
9
2
3
Γεωργίου
Αθανάσιος
Νικήτας
40291
7
10
2
4
Αλεξακίδης
Κωσταντίνος
Δημήτριος
34462
15
11
2
4
Παπαγεωργίου
Παρασκευή
Κωνσταντίνος
40596
7
12
2
4
Κυπρισλής
Κώστας
Χρήστος
40229
7
13
2
5
Πρίφτι
Σαέλ
Αλεξάντερ
40412
7
14
2
5
Πατρώνος
Αθανάσιος
Χαράλαμπος
40531
7
15
2
5
Συμνιανάκης
Γιάννης
Νικόλαος
39297
8
16
2
5
Τσέκα
Όλγκερτ
Λουίγκ
40684
7
17
2
6
Ομάρ
Χαμίντ
Μοχαμέντ
39030
9
18
2
6
Αβραμίδης
Δημήτριος
Αβραάμ
39413
9
19
2
6
Γνίτκα
Αντρέι
Ιβάν
39478
9
20
2
6
Παναγιώτη
Ελίζα
Θοδωρή
39476
9

Δευτέρα 15-17

α/α
Τμήμα
Ομάδα
Επώνυμο
Όνομα
Όν. Πατρός
Αρ.Μητρώου
Εξάμηνο
1
3
1
Κασσάρας
Παναγιώτης
Θεόφιλος
38308
11
2
3
1
Παπαδημητρίου
Παναγιώτης
Αντώνης
39474
8
3
3
1
Γκελόσι
Ντόριαν
Λέκε
39165
9
4
3
2
Ρουσσομουστακάκης
Εμμανουήλ
Γεώργιος
41233
7
5
3
2
Παίρης
Γιώργος
Παναγιώτης
38045
11
6
3
2
Δούρος
Θεόδωρος
Ανδρέας
40293
7
7
3
3
Κουλλόλλι
Κλάιντι
Πετρίτ
40225
7
8
3
3
Αρβανιτής
Δημήτριος
Απόστολος
26493
26
9
3
3
Μανδάς
Παύλος
Γιώργος
39477
8
10
3
4
Μίλε
Γκρισέλντ
Νίκο
39310
8
11
3
4
Χρονοπούλου
Σταυρούλα
Σωτήρης
41231
7
12
3
4
Χρονοπούλου
Χρυσούλα
Φώτιος
38680
10
13
3
5
Φραγκούλιας
Χρήστος
Ανδρέας
38418
10
14
3
5
Γεωργουλόπουλος
Βασίλης
Γεώργιος
38047
11
15
3
5
Τσίγκας
Δημήτριος
Αθανάσιος
40522
7
16
3
5
Κωνσταντινίδης
Απόστολος
Ηρακλής
39630
9
17
3
6
Δελμαδώροσ
Χρήστος
Άνθιμος
39168
9
18
3
6
Αμπραχαμιάν
Παναγιώτης
Μάρκος
39128
8
19
3
6
Λαζάρου
Αλκιβιάδης
Ευάγγελος
41237
7
20
3
6
Μερκούρης
Άρης
Άγγελος
38582
8

Δευτέρα 17-19

α/α
Τμήμα
Ομάδα
Επώνυμο
Όνομα
Όν. Πατρός
Αρ.Μητρώου
Εξάμηνο
1
4
1
Σακελλάριος
Μιχάλης
Δήμητρης
36892
12
2
4
1
Κρυστάλλης
Βασίλης - Αλέξανδρος
Παναγιώτης
40848
7
3
4
1
Κουλακιώτης
Άγγελος
Βασίλειος
34672
13
4
4
2
Τάσιος
Βαγγέλης
Δημήτρης
37980
11
5
4
2
Μούτσας
Μάριος
Ηλίας
34342
17
6
4
2
Μαντάς
Γιάννης
Νικόλαος
36254
12
7
4
3
Αργυροπούλου
Έυα
Ιωάννης
38046
10
8
4
3
Ευσταθίου
Ανδρέας
Πασχαλάκης
37490
13
9
4
3
Γώγος
Αλέξανδρος
Αθανάσιος
37521
12
10
4
4
Καμπισιούλης
Φώτης
Κωνσταντίνος
39402
9
11
4
4
Ζαγορίτης
Εμμανουήλ
Γεράσιμος
40294
7
12
4
4
Σοφράς
Ιωάννης
Νικόλαος
35601
16
13
4
5
Μαρκουλής
Γεώργιος
Βασίλειος
30937
19
14
4
5
Πουλιάση
Βασιλική
Λεωνίδας
38537
10
15
4
5
Δεκλερής
Δημήτρης
Σπυρίδων
38310
10
16
4
5
Φίλιος
Κώστας
Ευάγγελος
38575
10
17
4
6
Μικρομάστορας
Χρήστος
Μηνάς
39650
8
18
4
6
Μπούνταλης
Βασίλης
Θωμάς
38409
11
19
4
6
Παπαδημητρίου
Νίκος
Κωνσταντίνος
41359
7
20
4
6
Συκαμιώτης
Άγγελος
Ηλίας
35722
15

Δευτέρα 19-21

α/α
Τμήμα
Ομάδα
Επώνυμο
Όνομα
Όν. Πατρός
Αρ.Μητρώου
Εξάμηνο
1
5
1
Γρηγοράτος
Φαίδων
Γαβριήλ
36893
12
2
5
1
Παναγούλιας
Δημήτριος
Θεόδωρος
36884
13
3
5
1
Κουνατίδης
Ευστράτιος
Σταύρος
39214
9
4
5
2
Γιαλούρης
Αντώνιος
Δημήτριος
38659
10
5
5
2
Βαρτανιάν
Πασχάλης
Ευστράτιος
31797
18
6
5
2
Πιπεριάς
Ευάγγελος
Γεώργιος
40519
7
7
5
3
Λουκάς
Κωνσταντίνος
Ναπολέων
39312
9
8
5
3
Σεβαστόπουλος
Δημήτρης
Βασίλειος
38238
11
9
5
3
Ανδρόνικοσ
Ηλίας
Ιάκωβος
38682
10
10
5
3
Φωτόπουλος
Νίκος
Αντώνιος
40860
7
11
5
4
Παπαδάκης
Σωτήριος
Νικόλαος
37953
10
12
5
4
Παπανικόλα
Ιωάννα
Δημήτριος
38041
10
13
5
4
Παρασκευόπουλος
Περικλής
Εμμανουήλ
38312
11
14
5
4
Τσίμπι
Γκρέγκορ
39403
15
5
5
Ζουρίδης
Ιωάννης
Γρηγόριος
37226
13
16
5
5
Καρύδας
Φώτιος
Ανδρέας
38040
10
17
5
5
Κοντογιαννακόπουλος
Αντώνης
Μιχαήλ
37549
12
18
5
5
Φέζος
Εμμανουήλ
Γεώργιος
35901
16
19
5
6
Τακίδης
Στανισλάβ
Γεώργιος
29623
21
20
5
6
Τουμπανάκης
Γεώργιος
Δημήτριος
36273
14
21
5
6
Τριανταφύλλου
Στέφανος
Αθανάσιος
34942
14
22
5
6
Σκουρτανιώτης
Κωνσταντίνος
Απόστολος
36896
12

 

11-10-2013 (ΑΝΑ 10) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ε)

 • Ενημερώνονται οι σπουδαστές/στριες ότι:
  • Στην ενημέρωση της Δευτέρας (14-10-2013) οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στο "Νέο Τμήμα" μπορούν να την παρακολουθήσουν στα τμήμα 09-11. 11-13, 15-17. 17-19.
  • Το "Νέο τμήμα" θα πραγματοποιείται από τις 21-10-2013 κάθε Δευτέρα και ώρα 19-21.
  • Με την ολοκλήρωση των εγγραφών διακόπτεται σήμερα ο δεσμός των εγγραφών.
  • Όποιοι σπουδαστές για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί μπορούν προσερχόμενοι, την Δευτέρα 14-10-2013, στο εργαστήριο να πραγματοποιήσουν χειρόγραφα την εγγραφή τους.

04-10-2013 (ΑΝΑ 9) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ε)

 • Καλούνται οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στο εργαστήριο των Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου, για την πρώτη ενημέρωση, την Δευτέρα 07-10-2013.
 • Η ενημέρωση θα γίνει ανά τμήμα.
 • Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί σε αυτό με ονομασία ΝΕΟ_ΤΜΗΜΑ μπορούν να έλθουν για ενημέρωση και μόνο για αυτή την εβδομάδα σε ένα από τα άλλα τμήματα.
 • ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΜΕΣΑ.

01-10-2013 (ΑΝΑ 8) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ε)

 • Λόγω της πληθώρας εγγραφόμενων σπουδαστών δημιουργείται ένα ακόμη πεδίο εγγραφών, ανάλογα του αριθμού των σπουδαστών που θα εγγραφούν, θα δημιουργηθεί τμήμα ή οι σπουδαστές θα ενταχθούν στα υπάρχοντα τμήματα.

29-09-2013 (ΑΝΑ 7) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Θ)&(Ε)

 • Ενημερώνονται οι σπουδαστές/στριες ότι τα μαθήματα (με απόφαση της διοίκησης του ΤΕΙ) αρχίζουν την ερχόμενη εβδομάδα 07-10-2013.
 • Οι σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο των Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου μπορούν να παραλαμβάνουν τις σημειώσεις του μαθήματος σε όλη την διάρκεια της εβδομάδος. Επίσης οι σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την θεωρία, αύριο Τρίτη 01-10-2010 θα γίνει παρουσίαση του μαθήματος στην αίθουσα ΖΒ109 και ώρα 11:00.

27-09-2013 (ΑΝΑ 6) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ε).

 • Αγαπητοί σπουδαστές/στριες, θα σας παρακαλέσω αν δεν είστε σίγουροι ότι τυπικά μπορείτε να παρακολουθήσετε το εργαστήριο ( ώρες κλπ.) και επίσης ουσιαστικά (να έχετε παρακολουθήσει επιτυχώς ΣΑΕ θεωρία και εργαστήριο) μην εγγράφεστε, διότι δημιουργείται πρόβλημα λειτουργικότητας του εργαστηρίου με τις μετέπειτα αποχωρήσεις σας.

26-09-2013 (ΑΝΑ 5) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ε).

 • ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ!!!
 • Δημιουργείτε ακόμη ένα τμήμα Δευτέρα 15-17 (13-15 πραγματοποιείται θεωρία του Ζ εξαμήνου)

26-09-2013 (ΑΝΑ 4) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ε).

 • Ενημερώνονται οι σπουδαστές/στριες που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο των Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου ότι την Δευτέρα 30-09-2013 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο ενημερωτικό μάθημα στην αίθουσα ΖΒ109 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η προσέλευση των σπουδαστών θα γίνει αυστηρά στα τμήματα που έχουν εγγραφεί. Οι σπουδαστές που δεν έχουν εγγραφεί θα προσέλθουν στις 13:00 στην ίδια αίθουσα ώστε ανάλογα του αριθμού τους να δημιουργηθούν και άλλα τμήματα ή να ενταχθούν στα υπάρχοντα.

26-09-2013 (ΑΝΑ 3) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Θ) Θεωρία.

 • Ενημερώνονται οι σπουδαστές/στριες που θα παρακολουθήσουν την θεωρία των Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου ότι την Τρίτη 01-10-2013 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μάθημα στην αίθουσα ΖΒ109 11-13 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

25-09-2013 (ΑΝΑ 2) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ε) Εργαστήριο.

 • Οι εγγραφές στο εργαστήριο πραγματοποιούνται στον επόμενο δεσμό.

Εγγραφή στο εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου Ζ' εξαμήνου

ο δεσμός απενεργοποιήθηκε την Παρασκεύη 11-10-2013

.

24-09-2013 (ΑΝΑ 1) Ευφυή Συστήματα Ελέγχου (Ε) Εργαστήριο.

 • Ενημερώνονται οι σπουδαστές/στριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, το εργαστήριο των Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου, ότι οι εγγραφές θα πραγματοποιηθουν διαδικτυακά.

  Παρακαλώ τουςσπουδαστές/στριες να διαβάσουν προσεκτικά τις επόμενες παραγράφους.
 • Το εργαστήριο με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος είναι 2-ωρα εβδομαδιαία.
  Στην αρχή του εξαμήνου δίνονται στους σπουδαστές, εντύπες οδηγίες σχετικές με την λειτουργία του εργαστηρίου, καθώς και χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των ασκήσεων και εξετάσεων ), επίσης ορίζεται τουλάχιστον ένα δίωρο ανά εβδομάδα για συνάντηση με τους σπουδαστές.
  Για την εγγραφή στο εργαστήριο δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, αυτό μερικές φορές είναι αρνητικό για κάποιους σπουδαστές οι οποίοι απλά συμπληρώνουν ώρες στην αίτηση εγγραφής τους κάθε εξάμηνο.
 • Προκειμένου να το παρακολουθήσει, ο/η σπουδαστής/στρια, το εργαστήριο των Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.
  1. Να έχει παρακολουθήσει τόσο την θεωρία όσο και το εργαστήριο των ΣΑΕ, ιδανικό να έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις προς αυτά.
  2. Να παρακολουθεί ή να έχει παρακολουθήσει το Θεωρητικό μέρος του μαθήματος.
  3. Φυσικής (ένοιες μάζας, δύναμης, επιτάχυνσης, ροπής αδρανείας κλπ.).
  4. Μαθηματικών (μητρώα, μιγαδικούς, διαφορικές εξισώσεις, Laplace,…).
  5. Ηλεκτροτεχνία (Νόμο του Ohm, κυκλώματα στο εναλλασσόμενο, μετασχηματιστές, τριφασικά συστήματα) .
  6. Ηλεκτρονικών ( transistor, τελεστικούς ενισχυτές, ενισχυτές ισχύος, απλά λογικά και ψηφιακά συστήματα).

   

   

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

About Us | Χάρτης της Ιστοσελίδας. | Επικοινωνία | ©2007 Εργαστήρια ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.