ΤΕΙ Πειραιά / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. | ΤΕΙ Πειραιά |
kleantis link | subglobal1 link | subglobal1link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Εργαστήρια: Σ.Α.Ε. & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

Προτεινόμενες εργασίες για το τρέχον εξάμηνο
στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος
των των ΣΑΕ.

Κλασικός έλεγχος

Έλεγχος στροφών κινητήρα συνεχούς.

Να κατασκευαστεί ηλεκτρονικό κύκλωμα με χρήση του οποίου να γίνεται έλεγχος στροφών κινητήρα DC. Οι στροφές του κινητήρα θα πρέπει να παραμένουν σταθερές και ανεξάρτητες από την παρουσία φορτίου με ανοχή 2%. Ανάλογα το μέγεθος και τις δυνατότητες του κινητήρα που θα επιλεγεί, θα πρέπει να καθοριστεί και η περιοχή τιμών του φορτίου για το οποίο ο κινητήρας θα λειτουργεί ανεξάρτητος από αυτό. Στη συνέχεια να σχεδιαστεί η εξομοίωση του συστήματος με χρήση του πακέτου MatLab.

Έλεγχος ψύξης με χρήση ανεμιστήρα

Να κατασκευαστεί σύστημα ελέγχου ψύξης με χρήση ανεμιστήρα με σκοπό τη χρήση του για προστασία τροφοδοτικών. Εάν η θερμοκρασία ξεπεράσει ένα ορισμένο όριο ή/και εάν ο ανεμιστήρας ψύξης του τροφοδοτικού βρεθεί εκτός λειτουργίας θα πρέπει να διακόπτεται το κύκλωμα του τροφοδοτικού. Τέλος να σχεδιαστεί η εξομοίωση του συστήματος με χρήση του πακέτου MatLab.

Έλεγχος θερμοκρασίας με χρήση θερμικού σώματος.

Να κατασκευαστεί σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας με χρήση θερμικού σώματος (αντίστασης). Το σύστημα θα πρέπει να είναι ευαίσθητο σε απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας και να παρέχει τη μέγιστη ισχύ όταν κρίνεται απαραίτητο. Τέλος να σχεδιαστεί η εξομοίωση του συστήματος με χρήση του πακέτου MatLab.

Έλεγχος απόστασης.

Να κατασκευαστεί διάταξη μέσω της οποίας να μπορεί να ελεγχθεί μία γραφίδα που κινείται πάνω σε μία οριζόντια κλίμακα (χάρακα). Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετεί ο χρήστης το επιθυμητό σημείο της γραφίδας ( set point ) μέσω ποτενσιόμετρου και στη συνέχεια η γραφίδα να πηγαίνει στο σημείο αυτό με τη μικρότερη δυνατή απόκλιση και με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Η κίνηση της γραφίδας πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού κινητήρα. Τέλος να σχεδιαστεί η εξομοίωση των παραπάνω διαδικασιών μέσω του πακέτου MatLab.

Αυτοματισμός εξοικονόμησης ενέργειας. 1

Να κατασκευαστεί ηλεκτρονικό κύκλωμα το οποίο θα ανάβει τα μεσαία και τα πίσω φώτα ενός αυτοκινήτου, ανάλογα με την ένταση της φωτεινότητας του περιβάλλοντος χώρου. Επίσης σε περίπτωση στάθμευσης να ανάβει το φώτα στάθμευση πιο έντονα όταν ο εξωτερικός φωτισμός αυξάνει. Τέλος να σχεδιαστεί η εξομοίωση του συστήματος αυτού μέσω του πακέτου MatLab.

Αυτοματισμός εξοικονόμησης ενέργειας. 2

Να κατασκευαστεί ηλεκτρονική διάταξη, η οποία να ελαχιστοποιεί την ηλεκτρική ισχύ προς τα σώματα φωτισμού χώρου, όταν δεν υπάρχουν άτομα σε αυτόν. Ο φωτισμός θα επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα όταν προσεγγίσουν στον χώρο άτομα. Τέλος να σχεδιαστεί η εξομοίωση του συστήματος αυτού μέσω του πακέτου MatLab.

Αυτοματισμός εξοικονόμησης ενέργειας. 3

Το αυτό με το προηγούμενο για κλιμακοστάσιο.

Έλεγχος στάθμης ήχου.

Να σχεδιαστεί διάταξη η οποία να ελέγχει το ακουστικό αποτέλεσμα (π.χ. ανακοινώσεις) σε περιβάλλον με μεταβλητό θόρυβο (αίθουσες αεροδρομίων, χώροι παραγωγής κλπ.)

Μαγνητική αιώρηση.

Να σχεδιαστεί και κατασκευαστεί διάταξη με την οποία να μελετάμε τις αρχές της μαγνητικής αιώρησης.


Έλεγχος με χρήση Η/Υ

Έλεγχος θερμοκρασίας με χρήση Η/ Y .

Να κατασκευαστεί σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας κλειστού χώρου με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το σημείο αναφοράς θα πρέπει να δίνεται μέσω λογισμικού και να υπάρχει παράλληλη απεικόνιση της εξέλιξης του φαινομένου τόσο στην οθόνη του υπολογιστή όσο και από αναλογικό όργανο (θερμόμετρο). Θα χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός που υπάρχει στην άσκηση .έλεγχος στάθμης με χρήση υπολογιστή.

Έλεγχος φωτισμού με χρήση Η/Υ.

Να κατασκευαστεί σύστημα ελέγχου έντασης φωτισμού κοινού ηλεκτρικού λαμπτήρα με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το σημείο αναφοράς θα πρέπει να δίνεται μέσω από τον χρήστη του λογισμικού και να υπάρχει απεικόνιση της εξέλιξης του φαινομένου στην οθόνη του υπολογιστή.

PLC και εφαρμογές.

Χρήση PLC.

Έλεγχος στροφών κινητήρα AC ( Drive inverter Delta ) μέσω του PLC Alpha της Mitsubishi .

Εκπαίδευση.

Σύστημα δεύτερης τάξης.

Να κατασκευαστεί διάταξη μέσω της οποίας να μπορεί να απεικονιστεί στον παλμογράφο η συμπεριφορά συστήματος δεύτερης τάξης. Στη συνέχεια να μπορεί να απεικονιστεί το σύστημα έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί να αλλάζει τα διάφορα χαρακτηριστικά του συστήματος κάνοντας χρήση κυκλώματος αντιστάθμισης. Τέλος να σχεδιαστεί η εξομοίωση των παραπάνω διαδικασιών μέσω του πακέτου MatLab

Μαγνητική αιώρηση.

Να σχεδιαστεί και κατασκευαστεί διάταξη με την οποία να μελετάμε τις αρχές της μαγνητικής αιώρησης.

Κατασκευές υποδομής εργαστηρίου.

Γεννήτρια συναρτήσεων χαμηλών συχνοτήτων. Ελεγχόμενη από Η/Υ.

Να σχεδιασθεί και κατασκευαστεί γεννήτρια συναρτήσεων (ημίτονο-τετράγωνο-τρίγωνο). Η περιοχή συχνοτήτων θα είναι από 0,01 Hz ως 100 Hz , η έξοδος θα είναι στην περιοχή 0-15 V p - p και η αντίσταση εξόδου 600Ω.

Οπτικό ταχύμετρο

Να κατασκευαστεί μηχανισμός μέτρησης στροφών κινητήρα κάνοντας χρήση φωτοευαίσθητου ημιαγωγού. Στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός για τον έλεγχο των στροφών του κινητήρα της άσκησης ελέγχου ταχύτητας χωρίς την παρουσία φορτίου. Τέλος να σχεδιαστεί η εξομοίωση του συστήματος με χρήση του πακέτου MatLab.

Μέτρηση στάθμης με υπερήχους.

Να κατασκευαστεί ηλεκτρονικό κύκλωμα, το οποίο με χρήση υπερήχων να αντικαταστήσει τον αισθητήρα στάθμης στην άσκηση του ελέγχου στάθμης.

Κατασκευή αναλογικού ελεγκτή PID

Να κατασκευαστεί αναλογικό κύκλωμα ελεγκτή PID . Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μεταβολής των τριών παραμέτρων του ελεγκτή, καθώς και οπτική ένδειξη του βάρους κάθε ελεγκτή. Το κύκλωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόγραμμα εξομοίωσής του με χρήση του πακέτου MatLab, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Κατασκευή ψηφιακού ελεγκτή PID.

Να υλοποιηθεί λογισμικό ψηφιακού ελεγκτή PID. Το λογισμικό θα πρέπει να προσομοιώνει σε γραφικό περιβάλλον την διαδικασία ελέγχου της άσκησης του Εργαστηρίου «Έλεγχος θερμοκρασίας ρέοντος αερίου» παίρνοντας δεδομένα από αρχείο τύπου ASCII που θα παραχθεί στο Εργαστήριο.

Encoder

Να κατασκευαστεί ηλεκτρονικό κύκλωμα, μέσω του οποίου να πραγματοποιείται έλεγχος της ύπαρξης ή μη προπορείας ή καθυστέρησης φάσης 90 μοιρών, μεταξύ των φάσεων των εξόδων Α Β ενός encoder . Το κύκλωμα αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση αλλαγής κατεύθυνσης περιστροφής (δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα). Να χρησιμοποιηθεί στην άσκηση του ελέγχου θέσεως. Τέλος να σχεδιαστεί η εξομοίωση του συστήματος με χρήση του πακέτου MatLab.

About Us | Χάρτης της Ιστοσελίδας. | Επικοινωνία | ©2007 Εργαστήρια ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.