ΤΕΙ Πειραιά / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. | ΤΕΙ Πειραιά |
kleantis link | subglobal1 link | subglobal1link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Εργαστήρια: Σ.Α.Ε. & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

 

Οι Ασκήσεις για το Εαρινό Εξάμηνο [2016-2017]. (δεν πραγματοποιείται το χειμερινό εξάμηνο)

 • Διαδικτυακά (http://labpower.teipir.gr)
 • Έλεγχος ταχύτητας κινητήρα.
  Έλεγχος Στάθμης Υγρού.

 • Ασκήσεις

  Χρονική Απόκριση Συστημάτων.
  Συχνοτικά Διαγράμματα.
  Σφάλματα στα Συστήματα.
  PID Ελεγκτές.
  Έλεγχος Ταχύτητας.(προετοιμασία μέσω διαδικτύου).
  Έλεγχος Στάθμης Υγρού.(προετοιμασία μέσω διαδικτύου).
  Συστήματα Ελέγχου Θέσεως.
  Συνθέτης Συχνοτήτων (PLL).(σύστημα 2ας τάξεως)
  Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές PLC.
  Συστήματα Τηλεμετρίας με χρήση GSM Modem

 • Εξαμηνιαία εργασία (προαιρετική) Μία εργασία (μελέτη - κατασκευή) ανά σπουδαστή

Χρονοδιάγραμμα.

Εγγραφή στο εργαστήριο μέσω του διαδικτύου.

 • 1 εβδομάδα.-----------------------------------Εγγραφές.
 • 2 εβδομάδα. ---------------------------------- Ομάδες- ενημέρωση*.
 • 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 εβδομάδα.----- Άσκηση.
 • 13 εβδομάδα.----------------------------------Παρουσίαση Εργασιών.

*Η ενημέρωση πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλα τα τμήματα

About Us | Χάρτης της Ιστοσελίδας. | Επικοινωνία | ©2007 Εργαστήρια ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.