ΤΕΙ Πειραιά / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. | ΤΕΙ Πειραιά |
kleantis link | subglobal1 link | subglobal1link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Εργαστήρια: Σ.Α.Ε. & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

Οι ασκήσεις που πραγματοποιούνται το τρέχον εξάμηνο.


 

Χρονική Απόκριση Συστημάτων.

 • Στην άσκηση αυτή θα μελετήσουμε την χρονική απόκριση (πλήρη απόκριση) γραμμικών σταθερών συστημάτων. Με τον όρο Χρονική Απόκριση χαρακτηρίζουμε την συμπεριφορά της εξόδου του συστήματος σε συνάρτηση με τον χρόνο για μία δεδομένη είσοδο.

Συχνοτικά Διαγράμματα.

 • Στην άσκηση αυτή θα μελετήσουμε την συχνοτική (αρμονική) απόκριση των συστημάτων. Θα μελετήσουμε τόσο συστήματα πρώτης όσο και ανώτερης τάξης.

Σφάλματα στα Συστήματα.

 • Στην άσκηση αυτή θα μελετήσουμε τα σφάλματα στα συστήματα. Θα αναλύσουμε και θα μελετήσουμε κλειστά συστήματα πρώτης, δεύτερης τάξης τύπου 0 και 1. (ανατρέξτε στην θεωρία σφαλμάτων)
 • PID Ελεγκτές.

 • Εισαγωγή
 • Μελέτη συστήματος αιώρησης μαγνητικού τρένου.
 • Τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, κατασκευάστηκαν πρωτότυπα μαγνητικά (maglev) τρένα που ταξιδεύουν με ταχύτητες μέχρι και 600 χιλιόμετρα ανά ώρα......

Έλεγχος Στάθμης Υγρού. (διαδικτυακά)

 • Σύντομη περιγραφή υδραυλικών στοιχείων.
  Στο σχήμα 1 φαίνεται μία δεξαμενή με επιφάνεια Α, η οποία τροφοδοτείται με παροχή qI (lt/min)  από εξωτερικό σωλήνα. Στην βάση της δεξαμενής υπάρχει αποχετευτικός σωλήνας από τον οποίο έχουμε έξοδο του υγρού με ρυθμό  qo (lt/min)

Έλεγχος ταχύτητας κινητήρα.

 • Ο έλεγχος της ηλεκτρικής κίνησης είναι ένα βασικό κεφάλαιο των ηλεκτρονικών και του αυτοματισμού. Σχετίζεται με διατάξεις ελέγχου & οδήγησης ηλεκτρικών κινητήρων (έλεγχος ταχύτητας, θέσης, ροπής), με σκοπό την συνεχή προσαρμογή της κινητήριας μηχανής στις απαιτήσεις φορτίου.

Συστήματα Ελέγχου Θέσεως.

 • Σε πολλές εφαρμογές είναι επιθυμητό να ελέγχεται η θέση συστημάτων που λαμβάνουν μέρος στην παραγωγική διαδικασία και όχι μόνο . Έτσι πρέπει να ελέγχεται με μεγάλη ακρίβεια  η θέση ενός ρομποτικού βραχίονα που τοποθετεί ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε μία πλακέτα ή η θέση του κοπτικού εργαλείου μιας φρέζας, είτε η θέση μιας κεραίας ή μιας αυτόματης κάμερας  κ.λ.π..

Συνθέτης Συχνοτήτων (PLL).

(σύστημα 2ας τάξεως)

 • Ο συνθέτης συχνοτήτων κλειδωμένης φάσεως (PLL), είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη διάταξη στον χώρο των τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών και όχι μόνο. Η πλέον διαδεδομένη χρήση του είναι σαν ταλαντωτής ρυθμιζόμενης συχνότητας με βασικό πλεονέκτημα την ακρίβεια και σταθερότητα συχνότητας που μόνο ένας κρυσταλλικός ταλαντωτής μπορεί να παράγει. Ακόμη ευρύτατα ....
Το κύκλωμα του PLL της άσκησης.
 

 

Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές PLC. Θεωρία.

 • Η τεχνική του αυτοματισμού μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 70 βασιζόταν στο μεγαλύτερο μέρος της στα συστήματα συρματωμένης λογικής.
  Δηλαδή, η λειτουργία του αυτοματισμού βασιζόταν στην γαλβανική σύνδεση ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία (π.χ. είτε επαφές, πηνία, ρελέ, χρονικά κ.λ.π., για αυτοματισμούς με ρελέ, είτε πύλες AND,OR,NAND, NOR, κ.λ.π., για αυτοματισμούς με ηλεκτρονικές κυκλώματα).

Προγραματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές. Πειραματικό μέρος.

 • Η σειρά a2 micro PLC της Mitsubishi σχεδιάστηκε για να την ανάπτυξη εφαρμογών όπως Έλεγχος φωτισμού, κλιματισμού.
  Έλεγχος θερμοκρασίας.
  Συστήματα ασφαλείας.
  Ο κατασκευαστής σημειώνει ..................


Συστήματα Τηλεμετρίας με χρήση GSM Modem

 
About Us | Χάρτης της Ιστοσελίδας. | Επικοινωνία | ©2007 Εργαστήρια ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.