ΤΕΙ Πειραιά / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. | ΤΕΙ Πειραιά |
kleantis link | subglobal1 link | subglobal1link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Εργαστήρια: Σ.Α.Ε. & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

ΣΑΕ (ΣΤ' Εξάμηνο)

 • Εισαγωγή στην έννοια της ανάδρασης και του συστήματος αυτομάτου ελέγχου.
 • Συστήματα ανοιχτού και κλειστού βρόχου.
 • Εξαγωγή συνάρτησης μεταφοράς από ηλεκτρονικά και ηλεκτρομηχανικά συστήματα. Απλοποίηση συνθέτου διαγράμματος βαθμίδων με αναδράσεις.
 • Σύντομη επανάληψη της χρονικής απόκρισης (μεταβατικό φαινόμενο και μόνιμη κατάσταση) συστημάτων 1ης και 2ης τάξης.
 • Σφάλματα στη μόνιμη κατάσταση.
 • Διαγράμματα Nyquist, Bode, Nichols.
 • Γεωμετρικός Τόπος ριζών.
 • Κριτήρια ευστάθειας, εισαγωγή στην παραμετρική ευστάθεια, περιθώρια κέρδους και φάσης.
 • Εισαγωγή στους ελεγκτές τύπου PID.
 • Προσομοίωση συστημάτων και ηλεκτρονικός έλεγχος αυτών.

 

 

 

 

Βιβλιογραφία

 • Kailath, T., Linear System Theory, Prentice-Hall, 1980.
 • Dorf, R.C.,Bishop, R.H., Modern Control Systems, Prentice-Hall, 2000.
 • Chen, C.-T., Linear System Theory and Design, HRW, 1981.
 • Ogata, K., Modern Control Engineering, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1997.
 • KUO, B.C., Automatic Control Systems, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1995.
 • Καρύμπακας Κ., Σερβετάς Ε., Συστήματα Ελέγχου Ι, Αθήνα 1969 ΙΙ, Αθήνα 1985 και ΙΙΙ, Αθήνα 2001.
 • Ρουμπής Σ. Αυτοματισμός με προγραμματιζόμενους ελεγκτές, Αθήνα 1991
 • Πρέκας Ι. Κλ.Φυλλάδιο εργαστηρίου. Αθήνα 2009

 

 

 

 

.

About Us | Χάρτης της Ιστοσελίδας. | Επικοινωνία | ©2007 Εργαστήρια ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.