ΤΕΙ Πειραιά / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. | ΤΕΙ Πειραιά |
kleantis link | subglobal1 link | subglobal1link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Εργαστήρια: Σ.Α.Ε. & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

03-12-2013

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25-11-2013 διάλεξη με θέμα

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι με Χρήση Υπερήχων - Προληπτική Συντήρηση Εγκαταστάσεων

από τον κ. Δημήτριο Μαυροειδή Ηλεκτρονικό Μηχ. Τ.Ε (ΤΕΙ Πειραιά) ( Αρπέδων Ε.Π.Ε.)

1 2
3 4

06/07-12-2012

Πραγματοποιήθηκε διημερίδα με θέμα :" ADVANCED SENSOR SYSTEMS AND NETWΟRKS" στα πλαίσια του προγράμματος SENS-ERA στο οποίο συμμετέχει το τμήμα μας.

 

09-2012 ΕRΑ-7

Σημαντική η παρουσία των σπουδαστών του τμήματος μας στο συνέδριο ERA-7, ένα καλό εφαλτήριο για την συνέχεια!!!!

Μεταξύ των εργασίων παρουσιάστηκαν και οι επόμενες, οι οποίες αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων ΣΑΕ και Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A generic, web based electronic course platform for distant learning and remote experimentation

Kl. Prekas, S. Vassiliadis, M. Rangoussi, P. Kyrousis and G. Prekas
Department of Electronics Eng., TEI Piraeus, GREECE
prekas@teipir.gr
Abstract:  Laboratory work and experimentation is an essential part of the education experience in all engineering and science study programs at the secondary and tertiary education levels. Laboratory equipment and its maintenance constitute a major expense in cost and time effort. Virtual Laboratories and Remote Laboratories are two different paths sought in an attempt to reduce costs. Remote Laboratories represent a technologically highly demanding solution for the actual sharing of costly equipment via remote access and use by different users or institutions. It is based on a computer-controlled set of actual (not virtual) equipment that can be accessed and operated remotely over a LAN or the Internet. Managing of a remote lab is a demanding task, both due to time-sharing and to safety / security requirements. In this work a generic, computer-based system for managing laboratory equipment is developed and applied to a set of educational laboratory setups, with successful operation results.
Keywords: E-learning, remote laboratory management, laboratory equipment sharing, generic web-based platform, remote experimentation.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turning your smartphone into a car remote control
Kl. Prekas, S. Vassiliadis,Ch. Z. Patrikakis, D. Cheimonas
Department of Electronics Eng., TEI Piraeus, GREECE
prekas@teipir.gr
Abstract: In this paper we describe a system consisting of both hardware and software that can turn a smartphone into a car remote control. The selected use case over which the system operation is demonstrated, is car door locking and unlocking from a close range (within the range of operation of a Personal Area Network – PAN enabled device). To achieve this, a smartphone running Android OS and PAN technologies for communication (Bluetooth) is used. As regards the hardware, a PCB board together with a Bluetooth modem have been used. The system is based on the transmission of text messages (different ones for locking and for unlocking the car doors) so as to create an extra level of protection against attempts to copy the communication between the smartphone and the electronic board controlling the locks. This is possible because the handling of the locks depends on the data transferred over the PAN connection and not on simple radio signals.
Keywords: Android apps, electronic circuits, java coding, Bluetooth, software and hardware combination.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Design and development of a robotic vehicle with advanced motion capabilities
Kl. Prekas, S. Vassiliadis and A. Metaxas
Department of Electronics Eng., TEI Piraeus, GREECE
prekas@teipir.gr

Abstract: The field of Mechatronics has greatly contributed to the development of robotics and robots during the last decade. Along this line, a robotic caterpillar vehicle is developed and described in this work. In more detail, the developed robotic vehicle has the capability to move even when it’s turned over; furthermore, it has a mechanism to track and avoid obstacles. The development follows a stepwise methodology described in detail, in order to address critical issues for the robotic vehicle operation characteristics. These range from the choice of materials (microprocessors, sensors, etc) to the programming language selected. To demonstrate the efficiency of this methodology, a wheelchair with tracks is developed that can avoid obstacles and can continue its original course when overturned. The implementation is based on a PIC 16f917 processor.
Keywords: Mechatronics, robotics, robotic vehicle, caterpillar, PIC 16f917 processor.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A wearable electronic system for monitoring of human physiological parameters
Kl. Prekas, S. Vassiliadis and I. Mitropoulos
Department of Electronics Eng., TEI Piraeus, GREECE
prekas@teipir.gr
Abstract: This work concerns the study of a wearable electronic system for recording and display of basic physiological parameters. System design emphasizes the continuous information exchange between the system, the human carrier (subject) and the human supervisor, for healthcare and/or sports applications. Because of their close interaction with the human carrier, such systems have strict requirements as to their (small) size and weight and their (long) energy autonomy.
Keywords: Wearable Electronic System, Smart Medical clothes, Monitoring of human physiological parameters, healthcare and/or sports applications.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dual axis solar tracker for photovoltaics: design and construction
Kl. Prekas, S. Vassiliadis, I. Mitropoulos
and A. Metaxas
Department of Electronics Eng., TEI Piraeus, GREECE
prekas@teipir.gr
Abstract: The solar tracking procedure is essential for the maximization of power that a solar panel system produces. The first step of a solar tracking system deals with the calculation of sun position in the horizon as a function of the geographic position of the panel and the time. The second step focuses on the investigation of possible algorithms for sun position tracking by automatic control methods and on the evaluation of alternative construction solutions as to their quality, time and weather resistance and efficiency. The construction decisions and relevant specifications are finally defined in relation to the specified operation requirements and properties of the station. Before the construction of a prototype, the system must be simulated with appropriate software and must be tested with the aid of miniature models. This leads to a loop of corrections and re-testing at the simulation – modelling level, to ensure the construction of a successful prototype.
Keywords: Photovoltaics, Solar Tracking, Sunlight, Dual axis trackers, Simulation and prototyping.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

About Us | Χάρτης της Ιστοσελίδας. | Επικοινωνία | ©2007 Εργαστήρια ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.