ΤΕΙ Πειραιά / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. | ΤΕΙ Πειραιά |
kleantis link | subglobal1 link | subglobal1link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Εργαστήρια: Σ.Α.Ε. & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.

 

 

Η ενημέρωση των σπουδαστών για το μάθημα των Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου και το Εργαστήριο των Συστημάτων Αυτομάτων Ελέγχου για το χρονικό διάστημα 1/10/2017 έως 30/09/2018, θα πραγματοποιείται από τις ιστοσελίδες των καθηγητών που θα αναλάβουν τα αντίστοιχα μαθήματα. Ο κ. Πρέκας έχει άδεια, ενός έτους, “άνευ αποδοχών” προκειμένου να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα.στοιχα μάθημα. Ο κ. Πρέκας έχει άδεια, ενός έτους, “άνευ αποδοχών” προκειμένου να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα.

 

 

ών

 

About Us | Χάρτης της Ιστοσελίδας. | Επικοινωνία | ©2007 Εργαστήρια ΣΑΕ & Ευφυών Συστημάτων Ελέγχου.